Drukuj PDF
Zmiana treści Wykonanie Instalacji ciepłej wody użytkowej
Identyfikator #9373301
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Źródło informacji
prasa
Organizator
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze"
30-686 Kraków
Podedworze 20 o godz. 10.00
Telefon: 12 312 13 12
Email: spoldzielnla@podgorze.krakow.pl
WWW: www.podgorze.krakow.pl
Kontakt
pod nr tel. 12 312-13-25
Województwo/Powiat
małopolskie / krakowski + Kraków
Opis
zaprasza do udziału w przetargach nieograniczonych na:

1. Wykonanie Instalacji ciepłej wody użytkowej w 29 zamieszkałych budynkach wielorodzinnych;
Termin składania ofert 01-02-2019
Miejsce i termin składania ofert Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze
Podedworze 20 o godz. 10.00
30-686 Kraków
małopolskie
Termin otwarcia ofert 01-02-2019
Miejsce i termin otwarcia ofert Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze
Podedworze 20 godz. 10.30
30-686 Kraków
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
Specyfikacja
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w Spółdzielni Mieszkaniowhttp://podgorze.krakow.pl/przetargi/ej „Podgórze" Kraków, ul. Podedworze 20 oraz na stronie internetowej www.podgorze.krakow.pl .
Link SIWZ http://podgorze.krakow.pl/przetargi/
Wymagania
Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Podedworze 20 w dniach:

01.02.2019 r. poz. 1-godz. 10.30;
Uwagi
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

24.01.2019 - dodano załączniki oraz zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
Data dodania 16-01-2019
Ostatnia modyfikacja 24-01-2019