Drukuj PDF
Zmiana treści Zakup i dostawa artykułów spożywczych- Różne produkty sypkie
Identyfikator #9275296
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
68-200 Żary
ul. Okrzei 19, godz. 11:00
WWW: bip.sp5.zary.pl/
Kontakt
Osobą do kontaktu z oferentami jest: intendent – Małgorzata Kalinowska
tel: 68/470 45 77
Województwo/Powiat
lubuskie / żarski
Opis
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Różne produkty sypkie
Termin składania ofert 21-12-2018
Miejsce i termin składania ofert Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
ul. Okrzei 19, godz. 11:00
68-200 Żary
lubuskie
Termin otwarcia ofert 21-12-2018
Miejsce i termin otwarcia ofert Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
ul. Okrzei 19, godz. 12:00
68-200 Żary
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Żywność:
  • przyprawy
  • inne
Specyfikacja
Link SIWZ bip.sp5.zary.pl/55/132/Zakup_i_dostawa_artykulow_spozywczych_do_Szkoly_Podstawowej_Nr_5_im_Polskich_Noblistow_w_Zarach__E2_80_93_Rozne_produkty_sypkie/
Wymagania
Warunki realizacji zadania:
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,
- dysponować środkiem transportu do przewozu żywności odpowiadającym wymogom HACCP,
- dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. (bez miesięcy lipiec i sierpień, dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych wskazanych przez Zamawiającego)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria wybory oferty:
-najniższa cena (70%)
-jakość artykułów spożywczych(30%)
Data dodania 04-12-2018
Ostatnia modyfikacja 19-12-2018